Grachtoverwelvingen

Als eigenaar van een bebouwde of onbebouwde eigendom, moet je een aanvraag voor inbuizing of overwelving van een gracht indienen bij Team Leefomgeving | Wegenis & Riolering.

Enkel inritten mogen over een lengte van maximum 5 meter ingebuisd worden.

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.

Als eigenaar sta je zelf in voor de aankoop, het leggen en het onderhoud van de buizen.

Hoe ga je te werk?

  • alle buizen die gelegd worden, dienen minstens een opening van 0,40m te hebben;
  • de buizen zullen ongeveer 0,10m onder de bodem van de gracht geplaatst worden.
  • de buizen worden geplaatst in een volledig ontruimde grachtbodem, zonder schade aan te brengen aan de grachtkanten en mogelijke aanwezige nutsleidingen (toegebrachte schade valt volledig ten laste van de aanvrager of de gemachtigde);
  • het is verboden afvalwater- of hemelwaterleidingen aan te sluiten op de overwelving;
  • als aanvrager dien je Team Leefomgeving | Wegenis & Riolering schriftelijk op de hoogte te brengen van de aanvang der werken, deze werken moeten voltooid zijn binnen de maand na de aanvang ervan.