Erfgoedlening

Inhoud

Voor het behoud en beheer van onroerend erfgoed kan de Vlaamse overheid een alternatieve financiële stimulans bieden, bovenop de klassieke premies voor beschermd onroerend erfgoed.

Dit betekent dat zowel particulieren als ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen een erfgoedlening kunnen aanvragen tegen een gunstige intrestvoet van 1%. Particulieren kunnen de erfgoedlening bovendien cumuleren met een erfgoedpremie voor beschermd onroerend erfgoed.

Meer info

Alle informatie over de aanvraag en de voorwaarden van de erfgoedlening kan je vinden op https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedlening/.

Voor wie

De erfgoedlening is er niet alleen voor werken aan beschermde monumenten maar ook gebouwen op de inventaris, waaronder de woningen van de mijncité, komen hiervoor in aanmerking.

Afhandeling

Participatiefonds Vlaanderen staat in voor de verwerking van de aanvragen en opvolging van de toegekende erfgoedleningen.