Voor je een bouwgrond of woning aankoopt

Wanneer je een woning of een stuk grond aankoopt, kan je best vooraf informeren naar de stedenbouwkundige voorschriften. Maak hiervoor gebruik van onderstaand inlichtingenformulier. De dienst Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en GIS zal uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen.