Wat is het scholenplan

Onze collega's van Mobiliteit ondernamen samen met politie, schoolbesturen en ouderraden al de nodige stappen om elke schoolomgeving duidelijk in kaart te brengen. Ze verzamelden aan de hand van drones beeldmateriaal van de schoolspits om een beter en actueel beeld te krijgen van de situatie.

De volgende stap is om samen met alle partners maatregelen te testen en bij te sturen waar nodig. Het resultaat vertaalt zich in een nieuw en veilig mobiliteitsplan op maat van de kinderen.

Stappen & trappen

We gaan aan elke school vol voor het STOP-principe: stappen, trappen, openbare vervoer en dan pas personenwagens. Voetgangers en fietsers moeten vlotter en veiliger aan de schoolpoort geraken dan de auto en er moeten ook veilige havens zijn voor het parkeren van de lijnbus of de bus van de kinderopvang. Auto's moeten daardoor verder van de school parkeren.

We willen graag een veilige schoolomgeving en schoolroute en betere bewegingsvrijheid voor kinderen. We trekken volop de kaart van de fiets. Want een schoolomgeving met minder auto’s is niet alleen een stuk veiliger, het is ook milieuvriendelijker en gezonder. Vandaag doen vele scholen in onze gemeente al heel toffe acties om kinderen en ouders te stimuleren om met de fiets naar school te komen. Met het scholenplan willen we bekijken hoe we kunnen samenwerken en welke acties we kunnen opzetten voor de hele gemeente.

Route2School

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Om te weten hoe zij alles ervaren tekende het gemeentebestuur in op de digitale tool Route2school. Dat is een mobiele applicatie waarop kinderen en ouders konden aanduiden welke route ze naar school nemen en waar zich obstakels of risicovolle verkeerssituaties bevonden. Bij elke melding omschreven ze kort het probleem, stuurden een foto door en gaven hun voorstel om het probleem aan te pakken. Alle informatie kwam terecht in een digitale schoolroutekaart. Bij het uittekenen van de veilige schoolroutes is met al deze opmerkingen rekening gehouden. Het resultaat is een app waar ouders voor hun de veiligste route naar hun school kunnen opvragen.

Zoek je veilige Route2School

Geen zwaar verkeer in de schoolomgeving

De gemeente Heusden-Zolder ondertekende samen met de Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA het charter werftransport. Daarmee engageren alle partners zich dat er tijdens het begin en einde van de schooluren geen werfverkeer meer zal zijn in de buurt van de school en draagt iedereen bij tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens bouw- en wegenwerken in onze gemeente.

Het charter wordt standaard opgenomen in elk bestek voor openbare werken in opdracht van de gemeente. Inbreuken kunnen via de school aan Team Mobiliteit gemeld worden, zodat die de aannemer kan contacteren.

Gouden fietsbrevet

Fietsen in het verkeer leer je niet in één dag. Samen met de school stellen we een leerplan op om kinderen stap per stap te leren wandelen en fietsen in het echte verkeer.

Van educatieve spelletjes in de kleuterklas tot het grote fietsexamen in het zesde leerjaar, worden kinderen vaardigheden aangeleerd met een gouden fietsbrevet als beloning.