Vermindering op de huisvuilbelasting

Inhoud

De belastingsplichtige kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vermindering op de huisvuilbelasting.

Voorwaarden

Wie in aanmerking komt is vastgelegd in een reglement.

Belasting op inzameling huishoudelijk afval - Gemeente Heusden-Zolder