Wil je ook projectensteun aanvragen?

De gemeente steunt jaarlijks, op advies van de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, een aantal projecten in het Zuiden. Het gaat om kleinschalige projecten met kwetsbare groepen, gedragen door de doelgroep, waarvan de initiatiefnemers banden hebben met mensen uit onze gemeente.

Kortlopende projecten, stages, inleefreizen of vrijwilligerswerk in het Zuiden worden niet financieel ondersteund.

Wil je ook projectensteun aanvragen?

Heb jij banden met een ontwikkelingsproject in het Zuiden? Dan kan je financiële steun krijgen vanuit de gemeente. Bekijk de criteria voor projectensteun en dien je aanvraag in voor 1 april. Belangrijk is dat het eerder om een kleinschalig project met kwetsbare groepen gaat, dat het project ook gedragen is door de doelgroep zelf en dat het een draagvlak heeft in onze gemeente.

De aanvragen worden door een werkgroep van de GROS beoordeeld. Op basis van het advies van deze groep vrijwilligers die stuk voor stuk ervaring hebben met projectwerking in het Zuiden of binnen Noord-Zuid initiatieven en NGO’s, worden de subsidies verdeeld onder de goedgekeurde projecten.

Heb je vorig jaar al projectensteun ontvangen?

Dan volstaat het een vervolg projectfiche in te dienen samen met een financiële afrekening, een werkingsverslag en foto’s van vorig jaar.

Kreeg jouw project al 3 opeenvolgende jaren steun vanuit de gemeente?

Willen jullie dit jaar opnieuw steun aanvragen voor hetzelfde project of een nieuw project?

Dan verwachten wij een nieuwe projectfiche met een uitgebreide evaluatie, een financieel verslag en foto's van de 3 voorgaande jaren.