Wil je ook projectensteun aanvragen?

De gemeente steunt jaarlijks, op advies van de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, een aantal projecten in het Zuiden. Het gaat om kleinschalige projecten met kwetsbare groepen, gedragen door de doelgroep, waarvan de initiatiefnemers banden hebben met mensen uit onze gemeente.

Kortlopende projecten, stages, inleefreizen of vrijwilligerswerk in het Zuiden worden niet financieel ondersteund.

Wil je ook projectensteun aanvragen?

Bekijk de criteria voor projectensteun (zie onderaan). Indien je project in aanmerking komt, dan kan je ieder jaar voor 1 mei een projectfiche indienen bij Team Welzijn. 

Heb je vorig jaar al projectensteun ontvangen?

Dan volstaat het een vervolg projectfiche in te dienen samen met een financiële afrekening, een werkingsverslag en foto’s van vorig jaar.

Kreeg jouw project al 3 opeenvolgende jaren steun vanuit de gemeente?

Willen jullie dit jaar opnieuw steun aanvragen voor hetzelfde project of een nieuw project?

Dan verwachten wij een nieuwe projectfiche met een uitgebreide evaluatie, een financieel verslag en foto's van de 3 voorgaande jaren.