Het Lokaal Bestuur Heusden-Zolder is al een tijdje bezig met bronopsporing om zo lokale clusters en uitbraken van het coronavirus snel te kunnen opsporen. Dit gebeurt in samenwerking met de Eerstelijnszone MidwestLim.

Als je een positieve coronatest aflegt neemt een medewerker van Contacttracing Vlaanderen (02 214 19 19) telefonisch contact met je op. Je geeft de namen en telefoonnummers door van de mensen waarmee je nauwe contacten had. Vervolgens ontvang je nog een telefoontje van een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis. Zij helpen bij de registratie van de bronopsporing van de besmetting. Op die manier willen we besmettingsclusters in kaart brengen om eventueel maatregelen te nemen of ondersteuning te bieden. Heb je zorgnoden en vragen omtrent de quarantainemaatregelen? Dan kan je ook bij het Sociaal Huis terecht.

Elke maatschappelijk werker van het Sociaal Huis is gebonden aan beroepsgeheim. In het bijgevoegde protocol kan je terugvinden op welke manier er wordt omgegaan met je persoonsgegevens.