Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder heeft besloten om over te gaan tot de openbaarmaking van een startnota en procesnota in functie van de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zolder” in Heusden-Zolder.

De gemeente Heusden-Zolder heeft met de opmaak van een RUP de ambitie om in de toekomst een duidelijk en samenhangend ruimtelijk beleid te voeren. Het RUP Zolder dient een nieuwe impuls te geven aan het gebied en moet nieuwe mogelijkheden creëren voor het bereiken van een samenhangende en meer uniforme gemeentelijke structuur. De verschillende BPA’s en verkavelingen die eerder voor dit gebied werden opgemaakt waren tijdsgebonden en soms zelfs louter pragmatisch. Het RUP zal komaf moeten maken met de stringente bepalingen van diverse BPA’s of verkavelingen en ruimte creëren voor innovatieve woontypologieën.

Om iedereen optimaal te informeren, vond een participatiemoment plaats op maandag 9 oktober 2017 om 20 uur in CC Muze, Dekenstraat 40. 

De publieke raadpleging loopt van woensdag 27 september 2017 tot en met zaterdag 25 november 2017. In die periode kunt u de startnota en de procesnota van het RUP consulteren: op de gemeentelijke website en in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder.

Reacties op de startnota moeten vóór het einde van de raadpleging overgemaakt worden aan de gemeente. Dit kan:

  • schriftelijk en aangetekend t.a.v. de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder tegen ontvangstbewijs afgegeven worden;
  • per e-mail naar de afdeling grondgebiedszaken - omgeving.