Om maximaal in te zetten, leggen we naast onze bestaande lijsten een reservelijst aan voor 65-plussers. Op die manier kunnen de beschikbare vaccins optimaal gebruikt worden wanneer opgeroepen mensen niet op de afspraak verschijnen. In geval van overschotten bellen we je de dag zelf op om je te laten vaccineren. Kandidaten kunnen zich registreren via onze gemeentelijke website. Voor een correcte lijst, vragen we telkens je naam, rijksregisternummer en een bereikbaar telefoonnummer.

Er is echter geen garantie dat je opgeroepen wordt. Je registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.

Registreren voor de reservelijst kan hier