Sinds 1 september 2017 worden de kosten voor het verzenden van waarschuwingen, aanmaningen en aangetekende zendingen verhaald op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde belastingen en retributies betalen. 

De kosten worden vastgesteld op € 12,50 aan te rekenen bij de verzending van de aangetekende aanmaning.