Retributie op ambulante handel

Inhoud

Er wordt een retributie gevestigd voor de standplaatsen van ambulante handel: markten, kermissen en circussen. Die is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen.

Regelgeving

Je vindt het volledige reglement in meeting.net.