Er wordt een retributie gevestigd voor de standplaatsen van ambulante handel; markten, kermissen en circussen. Dit is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen.

In de bijlage vindt u het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad waarin de bedragen van de retributie worden vastgelegd.