Er wordt een retributie gevestigd op de begraving, op begraafplaatsconcessies en op opgravingen.

In de bijlage vindt u het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad waarin de bedragen van de retributie worden vastgelegd.