Er wordt een retributie gevestigd voor de opvang, de verzorging en de hoedekosten van zwervende, verloren of achtergelaten dieren. De retributie is vastgesteld op € 75,00 per prestatie en is verschuldigd door de eigenaar van het dier.