Er wordt een retributie geheven op de aansluiting op het rioolnet (vanaf het hoofdriool tot aan de grens van de private eigendommen). Deze retributie bedraagt :

  • € 600,00 btw inclusief, voor een aansluiting met een doorsnede van 150 tot 160 mm.
  • € 900,00 btw inclusief, voor een aansluiting met een doorsnede van 200 mm.
  • Aansluitingen met een doorsnede groter dan 200 mm worden bij bestek vastgelegd.

Voor de conforme aanleg van de riolering, dient er een waarborg betaald te worden van € 400,00 op het rekeningnummer BE97 0910 1849 9949.

De gescheiden aansluitingen van hemelwater evenals de heraansluiting van gewone aansluitingen op het rioolnet zijn gratis.