Retributie op sluikstorten

Retributie op het weghalen van afvalstoffen, gestort op plaatsen waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is (sluikstorten)

Inhoud

Er wordt een retributie gevorderd op het weghalen door of in opdracht van het gemeentebestuur, van allerhande afvalstoffen, gestort op plaatsen waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.

De retributie is verschuldigd :

  • door de eigenaar van de afvalstoffen;
  • en/of door de persoon die gestort heeft;
  • en/of door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het terrein of het gebouw waar de afvalstoffen werden aangetroffen.

Regelgeving

Je vindt het volledige retributiereglement in meeting.net.