Retributie op vastgoedinformatie

Inhoud

Retributie op het afleveren van vastgoedinformatie

Om de vastgoedinformatie te automatiseren werd op Vlaams niveau het initiatief ‘Vastgoedinformatieplatform’ (VIP) gelanceerd.

Het VIP wordt een digitaal portaal waar de aanvrager van vastgoedinfo via één eenvoudige weg de benodigde data in het kader van een verkoop of langdurige verhuur kan opvragen.

Vanaf oktober 2022 zal de basisversie in productie gaan. Vanaf januari 2024 is het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform decretaal verplicht voor alle gemeenten en voor zowel professionele aanvragers als voor burgers. Voor onze gemeente gaat het retributiereglement in vanaf het moment van aansluiting, zijnde 1 oktober 2022.

De geleverde informatie omvat alle gegevens uit zowel de algemene vastgoedinformatie, het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, als de milieu-informatie van telkens 1 kadastraal perceel. VIP creëert dus steeds een volledig dossier, een onderdeel ervan aanvragen/afleveren is niet mogelijk.

Regelgeving

Het volledige retributiereglement vind je in meeting.net.