Retributie zwervende dieren

Retributie op zwervende, verloren of achtergelaten dieren

Inhoud

De retributie op zwervende, verloren of achtergelaten dieren is verschuldigd door de rechtmatige eigenaar of houder van het betrokken dier, ongeacht het dier al dan niet wordt teruggeëist.

Onder zwervende, verloren of achtergelaten dieren wordt verstaan: dieren die zich hebben onttrokken aan de bewaking van de eigenaar of de houder ervan.

De retributie is vastgesteld op € 75 per prestatie. Een prestatie gaat in vanaf het moment dat het dierenasiel opgeroepen wordt.

Regelgeving

Je vindt het volledige retributiereglement in meeting.net.