Rijksregisternummer

Inhoud

Iedere persoon heeft een uniek identificatienummer. Dit nummer wordt het identificatienummer van het Rijksregister, het rijksregisternummer van de natuurlijke personen of het nationiaal nummer genoemd. 

Het nummer wordt toegekend na het invoeren van de basisgegevens door de dienst Burgerzaken. U vindt uw rijksregisternummer terug op de achterkant van uw elektronische identiteitskaart.

Het identificatienummer bevat elf cijfers: 

  • Een eerste groep van zes cijfers, gevormd door de geboortedatum in de volgorde: jaar, maand, dag. 
  • Een tweede groep van drie cijfers dient als herkenning van de personen die op dezelfde dag geboren zijn. Dit reeksnummer is paar voor een vrouw en onpaar voor een man. Het wordt in de volgorde van de inschrijvingen gedurende dat jaar toegekend. Voor een man van 001 tot 997 en voor een vrouw van 002 tot 998. 
  • Een derde groep van twee cijfers is een controlegetal op basis van de 9 voorafgaande cijfers.

Meer info

De online toepassing Rijksregister/mijn-dossier geeft u toegang tot uw dossier in het rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kunt u:

  • Uw gegevens in het Rijksregister checken
  • Zien wie uw gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft
  • Bepaalde attesten (vb. attest van gezinssamenstelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat u bij uw gemeentediensten kan afhalen. Mijn Dossier maakt het dus mogelijk om deze van thuis uit aan te vragen. U hoeft dan niet langer naar het gemeentehuis. Dit bespaart u heel wat tijd en een verplaatsing.