Rioleringsproblemen

Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor de rioolaansluiting(en) en dit voor het stuk van je woning tot aan de hoofdriolering in je straat. Niemand mag echter zelf werken uitvoeren op het openbare domein.

Je kan de verstoppingen van de riolering langs de straat rechtstreeks melden bij Team Werkplaats of via de meldingskaart.

Voor verstoppingen in de privé-riolering (dit is tot aan de rooilijn) moet je je wenden tot een privé-firma.

Problemen met de afwatering van een slokker kunnen ook gemeld worden bij Team Werkplaats of via de meldingskaart.