Ontwerpplannen

 

Update 09/08/2018 > Geen open grachten

Het voorstel om langs een zijde met een open gracht te werken botst op heel wat tegenstand, we ontvingen hierover ook al twee petities.

Dit was voldoende reden om het systeem van buffering van het regenwater opnieuw te bespreken met de hogere overheid. De provincie gaf ons ondertussen toestemming om een alternatieve locatie voor te stellen zodat de voorziene gracht overbodig wordt. Dit gegeven wordt momenteel verder onderzocht. Er is reeds een gesprek geweest met de eigenaar en het studiebureau gaat een concreet voorstel verder uitwerken. 

Verslag

Tijdens de vergadering werden vragen en opmerkingen genoteerd. Hiervan is een verslag gemaakt dat je hieronder kan nalezen.

Afkoppeling op privéterrein

Wanneer de werken (in het najaar) starten zal een nieuwe informatievergadering plaatsvinden met praktische info over de timing en fasering van de werken en ook over de afkoppeling van de waterafvoer op privéterrein.