RUP Dorpcentrum

Het RUP Dorpcentrum werd goedgekeurd op 18/11/2010.