RUP Sportpark Lindeman - scouts De Perenboom

Het lokaal bestuur wil een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sportpark Lindeman – scouts De Perenboom’ opmaken. Zo’n RUP kent een bestemmingscategorie toe aan percelen en gebieden (bv. wonen, recreatie, bos, …).

De site sportpark Lindeman is de uitvalsbasis van verschillende sportverenigingen en is daarnaast de vestigingsplaats van de Selimiye Moskee. Vandaag bevinden enkele delen, die een recreatieve functie vervullen, zich in parkgebied. Een gelijkaardig probleem doet zich voor bij Scouts ‘De Perenboom’. De lokalen liggen namelijk in natuurgebied. Hiervoor wilt het RUP een planologische oplossing bieden. Het natuur- en parkgebied dat verdwijnt, zal worden gecompenseerd door een bebost perceel achter kasteel Meylandt om te zetten naar een zachte (natuur)bestemming. Zo zorgen we voor een positieve openruimtebalans

De opmaak van een RUP is een lang proces. De verschillende processtappen vind je terug in de procesnota. De startnota is de eerste stap in de opmaak van een RUP en geeft enkele planopties aan. Op basis hiervan kunnen inwoners en officiële instanties hun mening geven.

De publieke raadpleging en adviesronde loopt van 1 juni 2022 t.e.m. 31 juli 2022. De start- en procesnota kan je in het gemeentehuis of op onze website inkijken.

Om onze inwoners te betrekken bij deze procedure, organiseren we een participatiemoment. Je hebt er de mogelijkheid om vragen te stellen en de kans om eventuele bezorgdheden te uiten en actief mee te denken. Het participatiemoment krijgt de vorm van open zitdagen in het Wijkcentrum Lindeman (Galgenbergstraat 55). Je kan er binnenlopen op maandag 20 juni (13.30–20 uur) of donderdag 23 juni (9-12, 18-20 uur).

Opmerkingen en suggestie kan je schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen (Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder), per mail naar omgeving@heusden-zolder.be of tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Heusden-Zolder.