RUP Zolder

De gemeente Heusden-Zolder heeft met de opmaak van een RUP de ambitie om in de toekomst een duidelijk en samenhangend ruimtelijk beleid te voeren. Het RUP Zolder dient een nieuwe impuls te geven aan het gebied en moet nieuwe mogelijkheden creëren voor het bereiken van een samenhangende en meer uniforme gemeentelijke structuur.

De verschillende BPA’s en verkavelingen die eerder voor dit gebied werden opgemaakt waren tijdsgebonden en soms zelfs louter pragmatisch. Het RUP zal komaf moeten maken met de stringente bepalingen van diverse BPA’s of verkavelingen en ruimte creëren voor innovatieve woontypologieën.

Om iedereen optimaal te informeren, vond een participatiemoment plaats op maandag 9 oktober 2017 om 20 uur in CC Muze.