Gepubliceerd op dinsdag 8 september 2020 14.56 u.

Bij de verwijdering van de stookolietank van de voormalige bibliotheek/academie in Boekt werd vastgesteld dat de grond verontreinigd was met stookolie. De gemeente gaf opdracht aan een bodemsaneringsdeskundige om de omvang van de verontreiniging te onderzoeken.

Die deskundige stelde vervolgens een bodemsaneringsproject op om de verontreiniging in de grond en in het grondwater te verwijderen.

Nu OVAM het bodemsaneringsproject goedgekeurd heeft, kunnen de saneringswerken starten. De werken worden uitgevoerd in de periode van 5 tot 15 oktober.