XR-competentiepunt de Skip

Gepubliceerd op maandag 18 dec 2023 om 13:40

In 1992 sloot de mijn van Zolder als laatste steenkoolmijn in Limburg. Met de renovatie van de schachtbok krijgt het laatste beschermde monument op het mijnterrein een nieuwe toekomst als XR-competentiepunt de Skip. De naam is een knipoog naar de innovatieve skip-installatie, waardoor de winning van steenkool er veel efficiënter was dan in andere steenkoolmijnen.

Lokaal bestuur Heusden-Zolder voorziet er, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), infrastructuur voor opleidingen via Extended Reality (XR) technieken. XR is een term die wordt gebruikt om alles te beschrijven wat te maken heeft met de combinatie van de echte wereld en de digitale of virtuele wereld, inclusief alle tussenvormen. Zo kan je in het XR-competentiecentrum de Skip een motor onderhouden via augmented reality of via mixed reality een machine bedienen dankzij de interactie tussen een digitale laag en de machine. In de Skip stellen we ook de meest innovatieve Virtual Reality headsets ter beschikking voor volledig immersieve opleidingen. Zo kan je in een virtueel klaslokaal een opleiding volgen met digitale interactie tussen de cursisten en lesgever.

Centrum voor Volwassenenonderwijs De Verdieping zal het XR-competentiecentrum de Skip uitbaten. Met meer dan 3000 cursisten per jaar heeft CVO De Verdieping veel ervaring in het aanbieden van opleidingen. Voor CVO De Verdieping biedt dit project de mogelijkheid om hun huidige werking uit te breiden met opleidingen van de toekomst. Voor dit project werken we samen en stemmen we af met VDAB, het XR-Huis (een initiatief van het Expertisecentrum voor Digitale Media van UHasselt) en andere partners.

Ondernemingen en organisaties kunnen in het XR-competentiepunt de Skip terecht voor opleidingen voor medewerkers. De opleidingen via XR-technieken worden onder meer gebruikt om technische vaardigheden aan te leren, zoals het bedienen of onderhouden van machines. Om de ondernemingen te bereiken, werken we onder meer samen met VKW Limburg.

De werken aan de schachtbok starten in februari 2024. De opening van de Skip is voorzien begin 2026. Het lokaal bestuur blijft met dit innovatief project trouw aan de historiek van de mijnsite en levert opnieuw een bijdrage aan het Limburgs economisch weefsel. Om dit project te realiseren ontvangt het lokaal bestuur een subsidie van 2.188.280 euro van EFRO. De volledige kostprijs van de renovatie van de schachtbok bedraagt 16 miljoen euro.