Online aangifte

Schade berokkend aan het gemeentelijk patrimonium dient steeds gemeld te worden bij het Team Patrimonium. Dat kan online via ons e-loket of telefonisch op het nummer 011 80 82 22 of 011 80 82 23. Zorg dag je tijdstip, locatie en een precieze omschrijving van de schade bij de hand hebt. Bij een online aangifte kan je op een plannetje de exacte locatie aanduiden en eventueel foto's meesturen.