Heeft u schade geleden en ligt volgens u de oorzaak bij de gemeente? vb. naar aanleiding van werken, slechte staat van de weg, ...

Voor wie?

Iedereen die schade heeft geleden en vermoedt dat de oorzaak van de schade bij de gemeente ligt.

Voorwaarden

U heeft aantoonbare lichamelijke of materiële schade geleden en kan aantonen dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is.

Procedure

U doet melding bij de dienst patrimonium van uw schadegeval. U vermeldt minstens de exacte locatie en het juiste tijdstip van het schadegeval, u omschrijft zo volledig mogelijk de geleden schade en voegt een aantal foto's toe van de schade en indien mogelijk van de oorzaak (vb. gat in de rijweg, omgevallen boom, ...).

Het bestuur doet aangifte bij zijn verzekeraar en deze gaat na of er tussenkomst mogelijk is. Voor eventuele vergoeding van de schade zal ook steeds een kostenraming van de schade opgevraagd worden.

Indien er nog andere documenten opgemaakt werden bij het schadegeval, dienen deze steeds bijgebracht te worden (vb. pv politie, attest verkeersongeval, ...).

Afhandeling

Na beoordeling door de verzekeringsmaatschappij zal u een tussenkomst ontvangen of een bericht dat de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur wordt afgewezen.

Wat meebrengen

Persoonsgegevens, een aantal foto's van het schadegeval, ongevalsaangifte.

Meer info

Aangifte en afhandeling van schadegevallen kunnen gemeld worden bij de dienst patrimonium via patrimonium@heusden-zolder.be of op het nummers 011 80 82 22 of 011 80 82 23.