Heb je schade geleden en ligt volgens jou de oorzaak bij de gemeente? Bv. naar aanleiding van werken, slechte staat van de weg, ...

Voor wie?

Iedereen die schade heeft geleden en vermoedt dat de oorzaak van de schade bij de gemeente ligt.

Voorwaarden

Je hebt aantoonbare lichamelijke of materiële schade geleden en kan aantonen dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is.

Procedure

Je meldt je schadegeval bij Team Patrimonium. Hierbij vermeldt je de exacte locatie en het juiste tijdstip van het schadegeval, je omschrijft zo volledig mogelijk de geleden schade en voegt een aantal foto's toe van de schade en indien mogelijk van de oorzaak (bv. gat in de rijweg, omgevallen boom, ...).

Indien er nog andere documenten opgemaakt werden bij het schadegeval, dienen deze steeds bijgebracht te worden (bv. pv door politie, attest verkeersongeval, ...).

Online aangifte

Het bestuur doet aangifte bij zijn verzekeraar en deze gaat na of er tussenkomst mogelijk is. Voor eventuele vergoeding van de schade zal ook steeds een kostenraming van de schade opgevraagd worden.

Afhandeling

Na beoordeling door de verzekeringsmaatschappij zal je een tussenkomst ontvangen of een bericht dat de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur wordt afgewezen.

Wat meebrengen

Persoonsgegevens, een aantal foto's van het schadegeval, ongevalsaangifte.

Meer info

Aangifte en afhandeling van schadegevallen kunnen online gemeld worden bij Team Patrimonium via het e-loket of mail of telefonisch op de nummers 011 80 82 22 of 011 80 82 23.