De focus ligt in het bijzonder op een veilige schoolomgeving, de route van en naar school, educatie en sensibiliseren van zowel kinderen als ouders. Al deze pijlers maken deel uit van een groter project, namelijk het scholenplan.