Schoolomgevingen Berkenbos

In de loop van dit jaar starten we met een scholenplan voor Berkenbos. Hierbij worden de verschillende schoolomgevingen onder de loep genomen met als doel een grote veilige zone te creëren! Hierbij werkt ons Team Mobiliteit nauw samen met de scholen, ouders, buurtbewoners, handelaars en onze Lokale Politie.

In afwachting van het totaal plan zijn er toch al een aantal quickwins uitgevoerd die de omgeving veiliger maken:

De Pagadder

  • Heraanleg Sint-Maartenlaan met fietssuggestiestroken en brede voetpaden
  • Heraanleg parking met grotere wachtzone en belijning

VBS Berkenbos

  • Omdraaien éénrichting rond de sporthal.

SFC Berkenbos:

  • Verbetering aan bushaven: aanbrengen verkeersbord B1 (voorrang verlenen).
  • Voetgangersoversteek