Scholenplan Daltonschool Zolder

In het kader van het gemeentelijk Scholenplan waarin we als lokaal bestuur streven naar veiligere schoolomgevingen en waarbij het ‘STOP-principe’ primeert, is de straat Het Bergske en de directe schoolomgeving heringericht. Het finaal ontwerp is afgestemd op het afgelopen participatietraject en co-creatie. De kernwoorden in het ontwerp waren ‘zichtbaarheid, circulatie, groen en het parkeergebeuren’.

De integratie van de schoolstraat en de filter in het Dorpshof maken de schoolomgeving autoarm waardoor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) gescheiden wordt van het gemotoriseerd verkeer in de schoolomgeving en waarbij manoeuvreerbewegingen van (aan- en afrijdende) wagens tussen schoolgaande kinderen is vermeden.

De nieuwe bushaven en opstelruimte voor de ouders zijn geïntegreerd op de voormalige kleuterparking wat de circulatie in het Dorpshof ten goede komt. Het nieuwe fietspad zorgt voor een aparte ruimte voor de fietser om tot aan de schoolpoort te geraken.

Het plein is groen ingericht (parkfunctie) en deze groene trend is doorgetrokken bij de aanleg van de parking door een deel ervan aan te leggen in grasdallen. Er zijn 49 parkeerplaatsen op het plein gerealiseerd.