Scholenplan De Leerplaneet Zolder

Binnen de herinrichtingswerken van de Dorpsstraat/Dekenstraat werd de schoolomgeving veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers door de invoering van fietsstraten en een knip in de Dekenstraat. Door middel van geautomatiseerde slagbomen zijn de Kuipersstraat, Beenhouwersstraat en Dekenstraat ingericht als schoolstraat.

Met het gebruik van de parking aan Beekbeemdenhof en een parkeerverbod in omliggende straten kunnen er geen auto’s in de directe omgeving van de school parkeren. Dit draagt immers bij aan het ‘STOP-principe’ waarbij de prioriteit uitgaat naar de Stappers en Trappers, vervolgens naar het Openbaar Vervoer en pas daarna naar de Personenwagens.

Ook de inrichting van de publieke ruimte speelt hierin een belangrijke en ondersteunende rol en daarom werden verschillende omgevingsmaatregelen uitgevoerd. Zo werd het kruispunt van parking Beekbeemdenhof en de Ringlaan infrastructureel aangepakt:

  • Er is een verhoogd plateau geïntegreerd in de oversteekzone van de Ringlaan.
  • De nieuwe voetgangers- en fietsersoversteekplaats is extra verlicht.
  • Om de oversteekplaats veiliger te maken, is een aftelklok met auditieve steun geïmplementeerd en zijn voldoende drukknoppen aanwezig.
  • De wachtruimte/voetpad is verbreed zijn aan weerszijden van de weg en wordt later nog ondersteund door groene/rode LED-strips in de grond die gekoppeld zijn aan de verkeerslichten.
  • De sequentie is zo afgesteld dat voetgangers en fietsers niet lang moeten wachten vooraleer ze kunnen oversteken.
  • De brede wandelweg tussen de parking en de oversteekplaats is afgeschermd van het gemotoriseerde verkeer.

De heraanleg van parking Beekbeemdenhof kan waarschijnlijk afgerond worden na de paasvakantie.

Voor de schoolbus en bus van de kinderopvang is een bushaven aangelegd. Op de Ringlaan wordt het variabele zone 30/50 led bord opgeschoven in de richting van de school en ook in de Kuiperstraat en Beenhouwersstraat komen dynamische zone 30/50 ledborden.