Scholenplan De Springplank Eversel

Samenwerken aan een duurzaam veilige schoolomgeving is een onmiskenbaar belangrijk onderdeel van onze beleidsdoelstelling ‘veilige schoolomgevingen implementeren via het Scholenplan’. Samen naar een veilige schoolomgeving streven waar kinderen veilig kunnen stappen en trappen naar het school, alsook het beveiligen van de route naar school is onze doelstelling!

Het invoeren van infrastructurele maatregelen gaat hand in hand met het beïnvloeden van het gedrag van de verkeersdeelnemers om te komen tot een veilige schoolomgeving.

Ons lokaal bestuur heeft de voorbije 2 jaren voor de schoolomgeving in Eversel hoog ingezet op verschillende maatregelen:

 • Aanleggen van nieuwe voetpaden
 • Aanleggen van nieuwe fietspaden, verlenging van fietspad in de Everselkiezel
 • Invoeren van een schoolstraat met (handbediende) slagbomen
 • Zone 30 in de schoolomgeving
 • Implementeren van een fietsstraat (30 km/u)
 • Plaatsen van paaltjes op het openbaar domein
 • Verleggen van de bushalte buiten de schoolstraat
 • STOP-principe hanteren door het parkeren te bundelen op de parking aan Sint-Baaf
 • Invoeren van parkeer- en stilstaanverbod in de bermen:
  • Everselkiezel tussen de parkeer- en stilstaanverbodsborden
  • Bavostraat tussen de parkeer- en stilstaanverbodsborden
  • Bovenstraat tussen de parkeer- en stilstaanverbodsborden (de busparking is geen parkeerplaats voor auto’s)
  • Sint-Jacobusstraat tussen de parkeer- en stilstaanverbodsborden
  • Uitbreiding in de Bavostraat en Padbroekweg staat nog op de planning

Het is belangrijk om de schoolomgeving te blijven monitoren en evalueren en waar nodig bij te sturen. Team Leefomgeving | Mobiliteit werkt hiervoor samen met schooldirectie, wijkagent en verkeerspolitie.