Gepubliceerd op woensdag 24 maart 2021 8.43 u.

Zoals we allemaal weten legt het scholenplan de focus op een veilige schoolomgeving en de route van en naar school. Begin april werden in het kader van dat plan nieuwe acties ondernomen in Berkenbos.

Aan VLS Berkenbos werden ter hoogte van het zebrapad aan de schoolpoort enkele hekken geplaatst. Bedoeling is te verhinderen dat voertuigen parkeren op het voetpad, om zo de veiligheid van de leerlingen te garanderen bij het oversteken van de straat. Om de filevorming in de Pastoor Paquaylaan en de beperkte zichtbaarheid aan te pakken, draaien we het éénrichtingsverkeer rond de sporthal om tijdens de Paasvakantie. Uiteraard nemen we deze aanpassing later mee in onze evaluatie. 

Rond het Sint-Franciscuscollege werden eveneens verschillende aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid van fietsers te verbeteren aan kruispunten. Zo werden ter hoogte van de bushalte aan het ziekenhuis zebrapaden aangelegd en de zone 30 werd er beter in beeld gebracht.

Op termijn willen we samen de scholen en hun leerlingen de hele zone in Berkenbos grondig aanpakken Wordt vervolgd!