Scholenplan Vrije Basisschool Bolderberg

In de omgeving voro VBS Bolderberg is gekozen om een schoolstraat te implementeren in het gedeelte van de Kluisstraat tussen Vrunstraat en Averbodeshof. Ouders kunnen hun wagen parkeren op parking vlak aan het begin van de schoolstraat. Het voetpad in de Kluisstraat is doorgetrokken vanaf Bocasa tot aan rotonde Sint-Jobstraat en aan de kant van de school vanaf de hoofdingang van de school tot aan de rotonde.

Het bestaande zebrapad werd verplaatst zodat het dichter bij de uitgang ligt. Om het parkeren in de bermen en op de voetpaden te beletten, zijn er paaltjes geplaatst. In 2023 werden de fietspaden op de Zandstraat aangepast en werd er een fietsoversteek aangelegd ter hoogte van de aansluiting van De Waterlozen-Zandstraat-Vredestraat.

Sinds januari 2024 wordt de schoolstraat afgebakend met manuele slagbomen.