Schone Kleren in Bangladesh

Wereldsolidariteit richt zich naar de landen in het Zuiden waar de arbeiders in slechte omstandigheden moeten werken voor een zeer laag loon en geen toegang hebben tot de gezondheidszorg of de sociale zekerheid.

In kader van dit project werkt Wereldsolidariteit samen met alle KWB en OKRA afdelingen in Heusden-Zolder. Zij zetten de ‘Schone Kleren’ campagne op de agenda op elk van hun activiteiten.

Het project

De doelstelling van het project is, verbeteren van de werkomstandigheden, loon- en arbeidersvoorwaarden van de kledingarbeiders in Bangladesh door het afsluiten van ‘globale kaderakkoorden’ tussen kledingmerken, kledingbedrijven en de vakbonden.

Concreet betekent dit dat de partnerorganisatie NGWF (vakbond) de nodige ondersteuning krijgt van de Wereldsolidariteit om de arbeiders mondiger te maken, zodat zij zelf kunnen opkomen voor hun rechten op waardig werk, waardige loon en toegang tot de sociale bescherming.

De acties van de partnerorganisatie NGWF, om deze doelstelling te kunnen realiseren, bestaat uit:

  • vorming geven en sensibiliseren van de arbeiders over hun arbeidsrechten en sociale bescherming,
  • de arbeiders ondersteunen (juridische bijstand) als zij conflict hebben met hun werkgever,
  • de arbeiders sensibiliseren om acties te ondernemen om de politieke actoren mee te krijgen om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Externe links