Bert Vanbuel is geboren en getogen in de Belikstraat in Boekt. Hij is vanuit salesianen van Don Bosco in 1994 als missionaris vertrokken naar de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), één van de armste landen ter wereld.

"We stelden vast dat de regering weinig aandacht had voor jongeren en dat vooral de scholen een ruïne waren, met zelden betaalde leerkrachten. De Kerk trachtte op te komen voor de sociale ontwikkeling in scholen en dispensaria. Ik begon onmiddellijk met een actie voor peterschappen (jongeren door een soort “foster parents” – actie schoolkansen en een maaltijd per dag aanbieden). Na een jaar werd ik pastoor in een volksparochie van Bangui, en lanceerde er een dispensarium, een lagere en een middelbare school, en begon een eerste beroepsschool (toen onbekend in het land) met de bedoeling jongeren van straat te halen om, vooral praktisch, een beroep te leren om voor hun gezin te kunnen zorgen. In 2005 werd die zorg nog groter: ik werd bisschop van Kaga Bandoro, een regio driemaal België en in de brousse. Daar kon ik in 10 jaar, tot mijn ontslag op 75 jaar, nog 14 schooltjes opstarten met gemotiveerde leerkrachten, die we met eigen middelen moesten onderhouden.

Ik ben sinds 2015 terug in België, maar ik blijf de situatie op de voet volgen, en tracht moreel en financieel verder het project concreet te ondersteunen en mogelijk te maken." 

Mijn Project

In 2019 vroeg ik (en kreeg ik) jullie steun om voor het nodige didactisch materiaal te zorgen (banken, rekken, de nodige boeken …) voor de school “ Ste Famille Sibut” in Kaga Bandoro, en zo mogelijk ook een didactische ondersteuning om de school leefbaar te houden.