In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dit is drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Het apart inzamelen van de verschillende afvalstromen bij sloop- en verbouwingswerken zorgt voor maximaal hergebruik / recyclage, waardoor minder afval naar de stortplaats gevoerd moet worden.

Wat is selectief slopen?

Alle afvalstromen afzonderlijk houden (asbest, glas, hout, kunststof…)

Wanneer selectief slopen?

Bij grote verbouwingen of bij werken waarbij veel steenpuin vrij komt (bijv. heraanleggen oprit of terras).

Hoe selectief slopen?

  • Start met het verwijderen van de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars.
  • Daarna kunt u de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc. afzonderlijk inzamelen.
  • Sorteer daarna de steenfractie (betonpuin, steenpuin, resten van natuursteen). Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.
  • Houd ook klein gevaarlijk afval zoals batterijen, verfrestanten, olie, solventen, spuitbussen, teerhoudend afval, … apart.
  • Ook folies, verpakkingen, papier en karton, isolatiemateriaal, … kunt u uiteraard apart inzamelen.

Waarom selectief slopen?

  • Door de afvalstromen afzonderlijk te houden, ontstaan zuivere stromen en kunnen deze maximaal benut worden (hergebruik en recyclage). Bv.: steenpuin wordt gebroken en gebruikt voor de productie van stabilisé of beton.
  • Financieel voordeel: deze stroom moet niet eerst gesorteerd worden, alvorens te recycleren. Daardoor is bijvoorbeeld een container zuiver steenpuin goedkoper dan een container gemengd afval.

Heeft u als particulier kleine hoeveelheden afval?

Breng deze naar het containerpark:

  • Sorteer aan de bron, en niet op het recyclagepark zélf: zorg voor voldoende aparte voorzieningen waarin het bouw- en sloopafval (asbest, steenpuin, glas, hout, kunststof, …) kan worden vervoerd.
  • Breng ze naar de juiste containers op het recyclagepark. Informeer vooraf op 0800/90 720 (= gratis infonummer van Limburg.net) met welke fracties je er al dan niet terecht kan.