De seniorenraad is een gemeentelijke adviesraad die bestaat uit een Dagelijks bestuur en een Algemene Vergadering
De seniorenraad werd opgericht ter bevordering van het seniorenbeleid en het welzijn van de senioren. De raad werkt zelfstandig, boven en los van elke politieke, ideologische en godsdienstige strekking.

Deze raad stelt zich tot doel :

  • het adviserend optreden naar plaatselijk, regionaal en federaal beleid met betrekking tot geëigende seniorenproblematiek
  • coördinerend optreden tussen de verschillende verenigingen van, voor en door de senioren
  • op de ruimste wijze bijdragen tot de socio - culturele steun en ontplooiing van de senioren in de gemeente Heusden-Zolder.

Het bestuur van de seniorenraad

Voorzitter: Hugo Ketelslegers

Schatbewaarder: Jef Minten

Secretaris: Mieke Snijkers

Hoe aansluiten bij de seniorenraad

Voor de algemene vergadering

  •  2 afgevaardigden per bestaande of in de toekomst op te richten vereniging door en voor senioren of gepensioneerden
  • niet georganiseerden die hun kandidatuur schriftelijk stellen met hun motivatie en bereidheid tot medewerking

De algemene vergadering komt 2 x per jaar samen in het senioren- en dienstencentrum De Zandloper. Op deze vergadering worden de activiteitenprogramma’s van de seniorenverenigingen besproken, de begroting en jaarrekening goedgekeurd,…

Alle leden worden schriftelijk (via post of digitaal) uitgenodigd.

Voor het dagelijks bestuur

  •  Het dagelijks bestuur bestaat uit minstens 5 en ten hoogste 15 leden, die gekozen worden uit de leden van de algemene vergadering.

De seniorenraad wordt bestuurd door het dagelijks bestuur, dat tweemaandelijks in het senioren- en dienstencentrum De Zandloper vergadert. Op dit dagelijks bestuur worden thema's rond senioren besproken, acties uitgewerkt en beleidsvoorstellen geformuleerd.