Het OCMW beschikt op De Rijzillen in Heusden over 26 seniorenwoningen.

Voor wie?

Ze zijn voorbehouden voor mensen vanaf 65 jaar en worden verhuurd volgens het Sociaal Huurbesluit.

Voorwaarden

Vermits het om sociale woningen gaat, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een folder met deze voorwaarden (o.a. betreffende inkomsten, eigendommen en taal) is verkrijgbaar in het Sociaal Huis.

Bedrag

De huurprijs wordt vastgesteld in verhouding tot het inkomen.