Het ledigen van septische putten gebeurt op kosten van de gemeente, enkel daar waar geen riolering ligt. Contacteer hiervoor de gemeentelijke werkplaats. Die verwittigt de firma die binnen de 7 dagen na aanvraag de put komt leegmaken. Zorg ervoor dat de put vrij ligt en dat er twee emmers water klaarstaan.

Ligt er in de straat riolering, dan dien je je te wenden tot een privéfirma.