Gepubliceerd op dinsdag 5 februari 2019 10.18 u.
De M. Scheperslaan is een dicht bebouwde straat met heel wat fietsers, het wijkschooltje De Winning en sinds kort een grote binnenspeeltuin. Er werd een snelheidsbeperking van 50 km/u en een tonnagebeperking voor vrachtwagens ingevoerd.

De ANPR-camera’s herkennen en registreren alle voorbijrijdende voertuigen en verzamelen automatisch een aantal gegevens zoals de snelheid, nummerplaat en nationaliteit maar ook het type voertuig en het tijdstip. In de M. Scheperslaan gaan we de snelheid over meerdere meetpunten langs de weg meten (trajectcontrole).

Als de gemiddelde snelheid hoger is dan de toegelaten snelheid, worden de gegevens doorgestuurd naar de politie die een boete zal uitschrijven. Verder houden de slimme camera’s het verbod op vrachtverkeer in de gaten.

Deze camera’s maken ook deel uit van het nationale ANPR-netwerk van de federale politie. Zo dragen ze niet enkel bij tot verkeersveiligheid, maar zullen ook ingeschakeld worden bij het opsporen en onderscheppen van geseinde, gestolen of niet-verzekerde voertuigen en helpen ze bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

De camera’s worden de komende maanden geïnstalleerd.