Advies & informatie

Inhoud

Heb je een vraag of een probleem en je wenst informatie en advies? Dan zal een maatschappelijk werker je verder helpen.

Deze hulpverlening kan zeer uiteenlopend zijn:

  • inlichtingen en/of advies geven
  • Informatie over diverse vormen van hulpverlening: op financieel, psychologisch en sociaal vlak
  • begeleiding bij een probleemsituatie
  • doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde dienst
  • telefonische of schriftelijke contacten leggen
  • invullen van formulieren
  • ...