De opleidingen huishoudelijk en logistiek medewerker en verzorgende-zorgkundige worden georganiseerd i.s.m. VDAB. De arbeidsgerichte opleiding duurt 1 jaar en is gratis. Na afloop ontvang je een bekwaamheidsattest polyvalent verzorgende/zorgkundige.

De opleiding leidt cursisten praktijkgericht op met een erkend getuigschrift dat zowel in de residentiële als in de thuiszorgsector, kwaliteitsvolle en professionele hulp kan bieden. Er wordt aandacht besteed aan het werken met kansarmen en minderheidsgroepen.

Voor wie?

De opleiding richt zich op iedere werkzoekende die interesse heeft in de verzorgende sector. Met bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen zoals laaggeschoolden, allochtonen en 50-plussers.

De opleiding is gratis en wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit.
De arbeidsgerichte opleiding duurt 1 jaar. Na afloop ontvang je een bekwaamheidsattest polyvalent verzorgende en een bekwaamheidsattest zorgkundige.

Voorwaarden

Om deel te mogen nemen moet je:

  • minstens 1 dag werkloos zijn
  • medisch geschikt zijn
  • intake en kennismakingsgesprek bij de VDAB en het opleidingscentrum
  • meerderjarig (18+) zijn

Meer info

Het opleidingscentrum bevindt zich in Kerkenblookstraat 7 in Heusden-Centrum.

Meer informatie over de voorwaarden, het beroep, de opleiding en de vergoedingen lees je in de brochure van het opleidingscentrum.