Sociaal tarief waterfactuur

Sommige abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief of een compensatie op hun waterfactuur. Hier vind je het antwoord op de vragen of jij ook in aanmerking komt, wat het sociaal tarief inhoudt en wat je daarvoor moet doen.

Inhoud

Het sociaal tarief

  • wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot één van de categorieën;
  • het tarief geldt enkel voor het waterverbruik in de gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres.
  • wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot één van de categorieën;
  • het tarief geldt enkel voor het waterverbruik in de gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres.

Voorwaarden

Om het sociaal tarief te krijgen, moet jij of iemand op je domicilieadres, een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen van:

  • gepensioneerden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen van de Federale Pensioendienst;
  • personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het Sociaal Huis;
  • personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming, of de integratietegemoetkoming krijgen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • ouderen met een zorgnood die recht hebben op een zorgbudget (vroeger de tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden').

Procedure

In de meeste gevallen krijg je die automatisch toegekend door je watermaatschappij. Is dat niet het geval, en denk je dat je wel in aanmerking komt omdat je aan de voorwaarden voldoet, dan moet je het sociaal tarief aanvragen bij je watermaatschappij.

Je ontvangt van één van deze sociale instellingen een attest:

Stuur dit attest naar je watermaatschappij, ten laatste op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is.

Bedrag

Als je op 1 januari van een kalenderjaar recht hebt op één van bovenstaande tegemoetkomingen, past de watermaatschappij voor dat jaar een sociaal tarief toe. Dat tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief. Je krijgt dus een korting van 80% op alle onderdelen van je waterfactuur.

Compensatie voor wie geen rechtstreekse waterfactuur ontvangt

Sommige gezinnen krijgen geen factuur rechtstreeks van de watermaatschappij. In een appartementsgebouw bijvoorbeeld, is er vaak een gemeenschappelijke factuur voor alle bewoners. Dan kan er geen sociaal tarief aangerekend worden, en heb je recht op een compensatie. Dat is een vast bedrag, rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd. De grootte van het bedrag hangt af van het aantal gezinsleden.

Gebruik van putwater (eigen waterwinning)

Voor het gebruik van putwater (eigen waterwinning) betaal je:

  • een saneringsvergoeding voor het transport van afvalwater via de waterfactuur;
  • een heffing op de waterverontreiniging aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wie in aanmerking komt voor het sociaal tarief, krijgt dit tarief toegepast op de heffing op waterverontreiniging en de gemeentelijke saneringsvergoeding

Meer informatie over het sociaal tarief  voor de heffing op de waterverontreiniging.

Voor informatie over de vrijstelling van de saneringsvergoeding kan je terecht bij je watermaatschappij.

Vrijstelling om ecologische redenen

Je kan ook om ecologische redenen een vrijstelling krijgen. Als je niet kan aansluiten op de riolering, en al het huishoudelijk afvalwater afkomstig van je woning zelf zuivert in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA), moet je de bijdrage voor afvoer en zuivering niet betalen.

Om aanspraak te maken op deze vrijstelling heb je een attest nodig van de burgemeester. Dit attest is vijf jaar geldig. Voor meer informatie kan je terecht bij je gemeentebestuur of je watermaatschappij.

Staat je gemeente of rioolbeheerder in voor de plaatsing en het onderhoud van je IBA, dan heb je geen recht op deze korting.