Het sociaal tarief is een korting op de (vaste of mobiele) telefoon- of internetrekening. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de telefoonaansluiting, betaalt u een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

Het sociaal tarief

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor het sociaal telefoontarief als u tot één van de onderstaande doelgroepen behoort:

  • 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden
  • voor meer dan 66% gehandicapt
  • u ontvangt een leefloon
  • slechthorend
  • een laryngectomie ondergaan
  • militaire oorlogsblinde

Uitgebreidere voorwaarden bij bovenstaande doelgroepen vindt u op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Procedure

Het sociaal tarief moet je aanvragen bij jouw operator, die je zal inlichten over de eventuele kortingen naargelang van jouw tariefformule. De operator stuurt de aanvraag door naar het BIPT, dat zal nagaan of je aan de voorwaarden voldoet om het sociaal tarief te krijgen. Wordt het dossier goedgekeurd, dan verleent de operator het sociale tarief en past hij de facturen aan vanaf de volgende factureringsperiode.

Bedrag

Via de website van BIPT wordt weergegeven waaruit de kortingen bestaan specifiek voor vaste lijnen en andere abonnementen.