Sociaal verhuurkantoor

Inhoud

Het SVK huurt privé-woningen van huiseigenaars en verhuurt deze verder aan woningzoekers met een laag inkomen. Het SVK biedt voor eigenaars én huurders voordelen. Het SVK is ook steeds op zoek naar woningen om te huren.

Voor wie

Voor de eigenaars

 • de eigenaar sluit een contract af met een openbare rechtspersoon;
 • de huurcontracten vallen onder de woninghuurwet en het fiscale regime van verhuur aan natuurlijke personen;
 • de betaling van de huur wordt gegarandeerd;
 • het SVK waarborgt de goede uitvoering van het huurcontract, er is toezicht op goed onderhoud;
 • het SVK sluit een brandverzekering af;
 • de eigenaar kan, mits verhuring aan het SVK, een beroep doen op een pakket overheidsmaatregelen bij renovatie
 • de verhuring via het SVK is gratis!

Voor de huurders

 • huren een degelijke woning aan een betaalbare prijs;
 • huurders met een laag inkomen genieten van huursubsidie;
 • kunnen begeleiding vragen indien nodig bij huurdersplichten;
 • krijgen informatie over huurdersrechten.

Voor beiden

Het SVK vervult contractuele formaliteiten: plaatsbeschrijving, registratie, overnames, ...