Binnen de sportraad is er een raad van bestuur die regelmatig samenkomt. De afgevaardigden van de aangesloten sportverenigingen komen jaarlijks samen.

Voor wie?

Sportverenigingen kunnen aansluiten bij de gemeentelijke sportraad.

Hiervoor onderstaand aanvraagformulier samen met een ledenlijst (naam, adres en geboortedatum) bezorgen aan de afdeling vrije tijd - dienst sport. Het bestuur van de sportraad bekijkt dan of de aanvraag in aanmerking komt. Zo ja, moet de aansluiting nog bekrachtigd worden door de algemene vergadering.