Straatfeest

Toelage

Bij de organisatie van een straatfeest kan een gemeentelijke toelage aangevraagd worden. De basistoelage is 125 euro. Er kan een bijkomende toelage aangevraagd worden voor de huur van een tent of zaal t.w.v. één derde van de huurprijs met een maximum van 125 euro.

Gelieve het volledig reglement (dat u onderaan vindt) door te nemen.

De gemeentelijke toelage straatfeesten kan digitaal aangevraagd worden.

Als de aanvraag conform het reglement was, zal deze uitbetaald worden wanneer u na de organisatie een verslag uitbrengt aan het gemeentebestuur. Dit moet ten laatste voor 1 december van dit jaar (uitgezonderd voor straatfeesten in december).

Verkeersmaatregelen nodig?

Wanneer u verkeersmaatregelen (afsluiten straat) heeft aangevraagd (3 maanden vooraf), is hier intern wat meer administratie nodig.

De politie stelt een tijdelijk verkeersreglement op dat 1 à 2 weken voor uw organisatie goedgekeurd moet worden door het college van burgemeester en schepenen.

We kunnen dit niet sneller omdat bij deze verkeersmaatregelen rekening gehouden moet worden met bv. andere evenementen, wegomleidingen of wegwerkzaamheden.

De beslissing van dit tijdelijk verkeersreglement wordt u per mail bezorgd.

Hou rekening met geluidsniveau

Op straatfeesten wordt meestal achtergrondmuziek gespeeld. Wanneer u geen afwijking van het maximale geluidsniveau van 85 dB gevraagd hebt, moet het college van burgemeester en schepenen hiervoor geen afwijking verlenen op de geluidsnormen uit Vlarem II.

U moet wel rekening houden met volgende richtlijnen:

De muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAeq,1s,max gemeten in de buurt (binnenhuis) :

  1. niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A);
  2. niet hoger is dan 35 dB (A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);
  3. niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB (A).

Indien u toch een afwijking vraagt (u wilt meer geluid dan 85dB maken), zal het college van burgemeester en schepenen wel een beslissing moeten nemen.

De beslissing van deze afwijking wordt u, voor uw organisatie, per mail bezorgd.