Het strategisch-commercieel plan is voor het gemeentebestuur een hulpmiddel om het beleid inzake detailhandel in de komende jaren vorm te geven. Het plan werd opgemaakt door het studiebureau Idea Consult en bevat een visie en een overzicht van instrumenten om de detailhandel te versterken.

De uitvoering van concrete acties ter uitvoering van het strategisch-commercieel plan zal de komende jaren vorm krijgen. Voor meer informatie kan je contact nemen met het team lokale economie van de gemeente.